Startsida

Detta är Dahlboms Kontorsmaskiner AB:s Hemsida.

Här kommer vi att visa vad vi säljer, och lite om vår service,

och så småningom även ha en webbutik.

Ring för öppettiderna: 08 / 660 11 00